Vanaf vandaag verdeelt de stad de ‘Minder Afval Kalender’ in Antwerpen. Het is een handig magazine om bij te houden want het bevat niet alleen de ophaalkalender voor 2018. Het staat ook vol van sorteerinformatie, goede voorbeelden, informatie over afvalophaling en de containerparken, recyclagetips,…

 

Afvalvermindering

7 verenigingen in Antwerpen nemen de borstels vast tegen zwerfvuil, voor elk ingezameld blikje krijgen ze 0,10 euro.  We pakken zwerfvuil aan en verenigingen die mee de handen uit de mouwen steken verdienen zo meer dan een schouderklop. Jaarlijks verzamelen we 5.400 ton zwerfvuil in de stad Antwerpen. Als 40% daarvan bestaat uit drankverpakkingen, dan doen we er iets aan. 

Minister Joke Schauvliege bindt de strijd aan tegen zwerfvuil door het installeren van peukentegels in Vlaanderen, een soort van asbak in de grond. Voor de stad Antwerpen zijn zulke tegels geen optie. “We willen rokers niet aanmoedigen om peuken op de grond te gooien”, klinkt het bij schepen van Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V).

 

Bomen hebben het moeilijk in een stedelijke, verharde omgeving. Ze zijn snel vatbaar voor ziektes, krijgen niet altijd de gewenste ruimte ondergronds en bovengronds en hebben een kortere levensduur. Met het concept Toekomstbomen wil de stad de opvolging van de huidige monumentale bomen verzekeren. “Het is nog niet zeker of er over 50 jaar nog grote bomen zullen zijn”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. “Door te investeren in Toekomstbomen zorgen we ervoor dat we ook binnen 50 jaar nog monumentale bomen hebben.

Onder harde plastic wordt het materiaal verstaan waaruit onder meer wasmanden, emmers, speelgoed en dakgoten gemaakt zijn. Door deze fractie gratis te maken, wil de stad haar inwoners aanmoedigen om nog beter te sorteren voor recyclage om op die manier de afvalberg te verkleinen.

 

Het ecologische maaibeheer door de stad Antwerpen ontving vandaag het Natuurpuntlabel. Het erkent het ecologische beheer van groenzones, met als eerste thema ‘extensief maaibeheer’: door minder te maaien, bloeien er meer wilde bloemen en planten op verschillende graszones. Natuurpunt reikte de labels uit voor het Schoonselhof, Stadspark, Park van Eden en voor de Bremweide.

 

De buurtbewoners waren talrijk opgedaagd om de imker aan de slag te zien. Ook het voltallige districtscollege hielp mee om de honing tot in de potjes te krijgen. De imker voorspelt een jaarlijkse opbrengst van maar liefst 200 kg honing.

Het districtscollege wil de komende maanden nog andere plekken vinden in Deurne om bijenkassen te plaatsen. Er zal dus veel ge-zoemd en ge-snoept worden!

6 beloftevolle Antwerpse startups en 1 accelerator nemen voor maximum 3 jaar hun intrek in de volledig gerenoveerde voorbouw van de site in de Lange Gasthuisstraat. Om een plaats te bemachtigen in StartupVillage, hebben Playpass, Datylon, EyeSee, Senso2Me, POM en SurveyAnyPlace en de accelerator Netwerk Ondernemen een rigoureuze selectieprocedure doorstaan. De achterbouw van StartupVillage, waar onderzoekscentrum imec, incubator The CoFoundry, startup CityCubes en business- en evenementenlounge De Serre onderdak vinden, opende reeds vorig jaar.

Antwerpse burgers hebben momenteel al de mogelijkheid om de crematie-as van hun dierbare naar huis mee te nemen. Nu wil de stad ook de Schelde als laatste rustplaats aanbieden. Het aanbieden van deze mogelijkheid past in de klantgerichte benadering om inwoners meer keuzemogelijkheden te bieden.

 

Beste locatie

De asbezorging kan in eerste instantie op het water zelf. Net zoals het nu al aan de kust gebeurt,  kan vanop een boot een biologisch afbreekbare urn neergelaten of ondergedompeld worden in de rivier.

 

Het pop-upcontainerpark staat telkens gedurende 2 dagen in een bepaalde buurt. De komende maanden (tot eind dit jaar) zijn er nog pop-upcontainerparken op het Kiel, in Borgerhout, Deurne Noord, Wilrijk en op het Eilandje.

Pagina's