De stad Antwerpen zet bijna negenhonderd mensen in voor het proper houden van de stad. Het gaat zowel om vuilnisophalers als om medewerkers van de recyclageparken. "Alleen staat onze personeelscapaciteit onder druk”, zegt Caroline Bastiaens (CD&V), schepen van Stads- en Buurtonderhoud. “Het is heel moeilijk om gekwalificeerde chauffeurs te vinden. We kampen ook met veel afwezigen door langdurige zieken. Dit heeft een zware impact op de andere personeelsleden, die dan harder moeten werken. Het risico dat ook zij gaan uitvallen neemt toe.

In Gazet Van Antwerpen lees je dit opiniestuk van Sam Voeten, CD&V Merksem, en Jan Braeckmans, CD&V district Antwerpen.

Antwerpen was met haar lage-emissiezone (LEZ) dé pionier van Vlaanderen, en terecht. Duizenden vervuilende wagens worden vandaag de dag uit onze stad geweerd. Of dat ook tot minder luchtvervuiling leidt, is momenteel nog onduidelijk. Op heel wat plekken zal het er gevoelig op vooruit gaan. Maar de LEZ alleen zal niet voldoende zijn. Er is meer nodig willen we vooruitgang boeken.

 

Vanaf vandaag verdeelt de stad de ‘Minder Afval Kalender’ in Antwerpen. Het is een handig magazine om bij te houden want het bevat niet alleen de ophaalkalender voor 2018. Het staat ook vol van sorteerinformatie, goede voorbeelden, informatie over afvalophaling en de containerparken, recyclagetips,…

 

Afvalvermindering

7 verenigingen in Antwerpen nemen de borstels vast tegen zwerfvuil, voor elk ingezameld blikje krijgen ze 0,10 euro.  We pakken zwerfvuil aan en verenigingen die mee de handen uit de mouwen steken verdienen zo meer dan een schouderklop. Jaarlijks verzamelen we 5.400 ton zwerfvuil in de stad Antwerpen. Als 40% daarvan bestaat uit drankverpakkingen, dan doen we er iets aan. 

Minister Joke Schauvliege bindt de strijd aan tegen zwerfvuil door het installeren van peukentegels in Vlaanderen, een soort van asbak in de grond. Voor de stad Antwerpen zijn zulke tegels geen optie. “We willen rokers niet aanmoedigen om peuken op de grond te gooien”, klinkt het bij schepen van Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V).

 

Bomen hebben het moeilijk in een stedelijke, verharde omgeving. Ze zijn snel vatbaar voor ziektes, krijgen niet altijd de gewenste ruimte ondergronds en bovengronds en hebben een kortere levensduur. Met het concept Toekomstbomen wil de stad de opvolging van de huidige monumentale bomen verzekeren. “Het is nog niet zeker of er over 50 jaar nog grote bomen zullen zijn”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. “Door te investeren in Toekomstbomen zorgen we ervoor dat we ook binnen 50 jaar nog monumentale bomen hebben.

Onder harde plastic wordt het materiaal verstaan waaruit onder meer wasmanden, emmers, speelgoed en dakgoten gemaakt zijn. Door deze fractie gratis te maken, wil de stad haar inwoners aanmoedigen om nog beter te sorteren voor recyclage om op die manier de afvalberg te verkleinen.

 

Het ecologische maaibeheer door de stad Antwerpen ontving vandaag het Natuurpuntlabel. Het erkent het ecologische beheer van groenzones, met als eerste thema ‘extensief maaibeheer’: door minder te maaien, bloeien er meer wilde bloemen en planten op verschillende graszones. Natuurpunt reikte de labels uit voor het Schoonselhof, Stadspark, Park van Eden en voor de Bremweide.

 

De buurtbewoners waren talrijk opgedaagd om de imker aan de slag te zien. Ook het voltallige districtscollege hielp mee om de honing tot in de potjes te krijgen. De imker voorspelt een jaarlijkse opbrengst van maar liefst 200 kg honing.

Het districtscollege wil de komende maanden nog andere plekken vinden in Deurne om bijenkassen te plaatsen. Er zal dus veel ge-zoemd en ge-snoept worden!

Pagina's