Niet je afkomst telt, wel je toekomst.
In Berchem tussen en voor de mensen
Als politica heb ik één grote stelregel ‘Betrokken, Betrouwbaar en Bekwaam’ zijn.
Samen werken aan een warme stad, waar iedereen zich thuis kan voelen