Kris Peeters: “We mogen handelaars en bedrijven die de stad economisch recht houden, niet uit het oog verliezen. Want als wegenwerken langer duren dan gepland, zorgt dat voor bijkomende hinder voor de handelaars. Handelaars moeten extra ondersteuning krijgen. We moeten de handelaars uitstel geven van betaling van RSZ of btw-bijdragen tot na de werken.

Op maandag 22/1 keurde de districtsraad het nieuwe parkeerplan voor Ekeren-centrum goed: de blauwe zone wordt uitgebreid.

De fietsdeal is een deal tussen JONGCD&V en de Antwerpse fietser, waarbij JONGCD&V zich engageert om werk te maken van de 10 punten die in de fietsdeal opgelijst staan. Hiemee wil JONGCD&V de switch maken van koning auto naar Koning Fiets.

 

 

Het dramatisch dodelijk fietsongeval in Hoboken, het 3de in 3 weken in Antwerpen, moet leiden tot een krachtig actieplan dat meerderheid en oppositie overstijgt. Antwerps CD&V lijsttrekker Kris Peeters pleit daarom voor de oprichting van een gemeenschappelijke raadscommissie fietsveiligheid, zoals eerder al gebeurde met de overkapping van de ring.

 

 

Vanaf vandaag verdeelt de stad de ‘Minder Afval Kalender’ in Antwerpen. Het is een handig magazine om bij te houden want het bevat niet alleen de ophaalkalender voor 2018. Het staat ook vol van sorteerinformatie, goede voorbeelden, informatie over afvalophaling en de containerparken, recyclagetips,…

 

Afvalvermindering

Sonja De Meyer, Eva Van Keer, Sandra Suykerbuyk en Jan Braeckmans schrijven in hun districten aan een waardevol toekomstverhaal. Tijdens de persvoorstelling van deze vier lijsttrekkers van de districten wees Kris Peeters ook op andere uitdagingen en speerpunten voor Antwerpen:  

Wijkcirculatieplannen

Ook KBC laat weten steeds meer fietsongevallen in haar verzekeringsaangiften woon-werkverkeer te zien opduiken. “Meer en meer mensen maken gebruik van de fiets, een gunstige evolutie. Maar als we echt de omslag willen maken van koning auto naar koning fiets, moeten we ervoor zorgen dat de fietsinfrastructuur ook echt veilig is”, meent Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer.

Vanaf 25 september geldt in Groot Hagelkruis in Ekeren een verbod voor voertuigen van meer dan 3,50 ton. Plaatselijk vrachtverkeer kan wel nog door om te laden en lossen. In de Beekstraat en Karel Seclefstraat geldt vanaf dan een lengtebeperking boven op de bestaande tonnagebeperking om te vermijden dat vrachtwagens zich vastrijden in de smalle straten. 

Districtsschepen Tamara Heynen: “Ik ben zeer tevreden met de tonnagebeperking, zeker met een grote school om de hoek , is weren van doorgaand vrachtverkeer belangrijk.”

In 2005 kreeg het stadsgedicht ‘een minimum’ van Ramsey Nasr in een ontwerp van Gert Dooreman een vaste plek op het toenmalige OCMW-gebouw ‘De Boogkeers’ aan het Mechelseplein. Nasr schreef dit gedicht over kansarmoede op vraag van de vereniging ‘Recht-op’, een vereniging waar armen het woord nemen. De gedichtenmuur werd al snel een bekend en gewaardeerd stadsbeeld op het plein. Bij de hertekening en verbouwing van het gebouw in functie van de nieuwe vestiging van de Antwerp Management School (AMS) dreigde het gedicht van de gevel te verdwijnen.

Pagina's