Het Zelfportret van Rubens is gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. De originele verflaag is blootgelegd en het paneel geeft opnieuw tal van details prijs. De terugkeer van het Zelfportret wordt feestelijk gevierd op 21 april. 

 

 

Technologische corporates, innovatieve startups, scaleups, en toponderzoekers komen samen in The Beacon om voor industrie, logistiek en smart cities sterke producten en merken te ontwikkelen. Vanaf begin september wordt The Beacon hét lanceerplatform van waaruit Antwerpen haar Open For Business merkbelofte waarmaakt, en zich internationaal op de kaart zet als de echte Capital of Things.

 

 

 

Havenwerknemers die tussen de Rechter- en de Linkerscheldeoever pendelen met de fiets, kunnen voortaan gebruik maken van de fietsbus. De bus zorgt voor een efficiënte en betrouwbare verbinding voor fietsers die het Kanaaldok en/of de Schelde moeten kruisen om hun werkplek te bereiken. Zij kunnen voortaan aan verschillende haltes terecht waar ze, samen met hun fiets, de fietsbus op kunnen die hen door de Tijsmans- en/of Liefkenshoektunnel brengt.

 

Dat blijkt uit antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Antwerps volksvertegenwoordiger Van De Wauwer. De maatregel moet de doorstroming van het tramverkeer verbeteren.

 

Bericht van Het Laatste Nieuws: 

Wie zich tijdens de spits in het Antwerpse premetronetwerk begeeft, kent het fenomeen: passagiers bestormen de tram, de deuren gaan herhaaldelijk open en dicht en het voertuig kan bijgevolg niet tijdig vertrekken. Ondertussen staat de volgende tram nog in de koker aan te schuiven, waarna hetzelfde scenario zich voltrekt.

Caroline Bastiaens volgt op plaats 2, Nahima Lanjri bekleedt plaats 3.
 

Er is nood aan een nieuw evenwicht in de stad Antwerpen om veilige én comfortabele mobiliteit te realiseren. Organisaties en experten stelden hun mobiliteitspact voor de stad Antwerpen voor. CD&V Antwerpen steunt hun ambities: over zeven jaar een halvering van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden. Voor CD&V Antwerpen moeten alle vervoersmodi in de stad aan bod kunnen komen, maar om deze ambitie te realiseren pleit CD&V stad Antwerpen tijdens de gemeenteraad voor een nieuw evenwicht in de straten van ’t stad.

 

Kris Peeters: “We mogen handelaars en bedrijven die de stad economisch recht houden, niet uit het oog verliezen. Want als wegenwerken langer duren dan gepland, zorgt dat voor bijkomende hinder voor de handelaars. Handelaars moeten extra ondersteuning krijgen. We moeten de handelaars uitstel geven van betaling van RSZ of btw-bijdragen tot na de werken.

Op maandag 22/1 keurde de districtsraad het nieuwe parkeerplan voor Ekeren-centrum goed: de blauwe zone wordt uitgebreid.

De fietsdeal is een deal tussen JONGCD&V en de Antwerpse fietser, waarbij JONGCD&V zich engageert om werk te maken van de 10 punten die in de fietsdeal opgelijst staan. Hiemee wil JONGCD&V de switch maken van koning auto naar Koning Fiets.

Pagina's