8 juni 2017

Metaalrecyclagebedrijf Vermetal uit Schelle vond dankzij Tech-Check een snijbrander. Het bedrijf kon onlangs een jonge Syriër aanwerven met ervaring in het herstellen van vrachtwagens en schepen. Tech-Check is een activeringsproject gesubsidieerd door de stad Antwerpen dat sinds april vorig jaar 53 erkende vluchtelingen screende op hun technische competenties. Het  doel is om  Antwerpse werkgevers sneller aan geschikt technisch personeel te helpen en tegelijk erkende vluchtelingen te activeren. VDAB zet sinds 1 juni het project verder.

 

Voor de rekrutering van bepaalde technische profielen doet metaalrecyclagebedrijf Vermetal BVBA uit Schelle regelmatig een beroep op De Lift vzw, een organisatie gespecialiseerd in opleidings- en werkervaringsprojecten in de regio Antwerpen. “Zij weten welke mensen we zoeken, screenen de kandidaten op hun technische competenties en nemen een groot deel van de administratie voor hun rekening. Zo hebben we snel de juiste persoon op de juiste plaats”, vertelt Luc Moortgat, zaakvoerder van Vermetal.

 

Ervaring met lassen en snijbranden
Vermetal was op zoek naar een nieuwe medewerker die verschillende taken zoals snijbranden kon uitvoeren. De Lift stelde vrij snel Mohamad voor: een jonge Syriër die in zijn land van herkomst vrachtwagens en schepen herstelde en ervaring had met lassen en snijbranden. Dankzij het project Tech-Check waren die technische competenties ook gescreend.  Op basis van zijn inzet en potentieel bood het bedrijf hem een betaalde stage aan. Omdat Mohamad bij aankomst op het terrein geen woord Engels of Nederlands sprak maar enkel Arabisch, werkt hij voorlopig samen met een andere Syrische werknemer. Luc Moortgat: “Ondertussen is Mohamad tot onze  tevredenheid al ruim 3 maanden gemotiveerd bij ons aan de slag. Iedere dinsdag volgt hij een cursus veiligheid waarbij hij ook Nederlands leert, en daarbuiten doet hij zelf ook veel moeite om zich de taal eigen te maken.”

 

Erkende vluchtelingen versneld op de arbeidsmarkt
Werk is een belangrijk onderdeel van inburgering. OCMW Antwerpen, stad Antwerpen, VDAB en Atlas (Inburgering en Integratie vzw) werken samen om erkende vluchtelingen met een professioneel perspectief, versneld op de arbeidsmarkt te krijgen. De stad Antwerpen heeft in een budget voorzien waarmee ze specifieke projecten zoals het project Tech-Check ondersteunt. De Lift vzw coördineerde dit project.

 

Tech-Check
Vluchtelingen met ervaring in lassen en metaalbewerking, elektriciteit, metselen, horeca en catering, … worden gescreend op hun technische vaardigheden, hun arbeidsattitude en hun soft skills of sociale en communicatieve vaardigheden. Door middel van intern werkplekleren bij een van de Tech-Check-partners doen ze een eerste (beschermde) ervaring op in België. Tech-Check ondersteunt met een technisch taalbad, een veiligheidsinitiatie op de werkvloer en een algemene arbeidsmarktintroductie. Voor deelnemers met de juiste technische competenties volgt dan idealiter een eerste werkervaring in een bedrijf. Dat kan onder meer via een stage of een individuele beroepsopleiding.

 

Tech-Check in cijfers
Van de 65 erkende vluchtelingen die sinds april 2016 werden uitgenodigd voor een intakegesprek, werden er 53 gescreend op hun technische competenties. 19 van deze 53 erkende vluchtelingen kregen werkplekleren (4 à 6 weken op de werkvloer) aangeboden, en 3 deelnemers maakten onmiddellijk de overstap naar een stage in een bedrijf. 2 van deze stages zijn uitgemond in een duurzaam traject naar een vast contract.

 

Nazorg en verdere begeleiding
Sowieso krijgen alle erkende vluchtelingen na hun intakegesprek verdere begeleiding. Op regelmatige basis worden de deelnemers die werk vonden na het traject en hun werkgevers bevraagd om tijdig in te spelen op mogelijke obstakels. Voor de andere deelnemers bestaat de nazorg onder meer uit verdere bemiddeling, heroriëntering of doorverwijzing dan wel assistentie bij het solliciteren.

 

Marc Van Peel, schepen voor werk en industrie: “Onze inspanningen om de bedrijfswereld en erkende vluchtelingen samen te brengen, leiden stapsgewijs tot resultaten. 22 nieuwkomers die werkplekleren of een stage volgden, betekent 22 keer een technisch taal- en cultuurbad maar ook een eerste werkervaring, wat de weg naar de arbeidsmarkt verkleint. Erkende vluchtelingen inzetten voor vacatures die we niet ingevuld krijgen en tezelfdertijd gemotiveerde nieuwkomers een kans bieden, is echter een gedeeld verhaal van de overheid en de bedrijven. Ik roep werkgevers van grote en kleine bedrijven op om plaatsen open te stellen, zodat we een gezamenlijk maatschappelijk engagement kunnen waarmaken. ”

 

Voortzetting en uitbreiding Tech-Check via VDAB
Sinds 1 juni heeft VDAB dit project overgenomen en op verschillende vlakken verruimd. Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "Als VDAB richten we ons in dit project niet alleen naar erkende vluchtelingen, maar naar alle laag- en middengeschoolde anderstalige nieuwkomers. Ook de regio wordt verruimd. De klemtoon blijft wel op de stad Antwerpen liggen, maar we focussen ons nu ook op de twee andere centrumsteden in onze provincie, Mechelen en Turnhout, en op de Rupelstreek."

 

Meer informatie en verhalen van andere ondernemers zijn te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be/werkenmetvluchtelingen.