Vijf architectenbureaus kunnen aan de slag om een nieuw maritiem museum uit te tekenen. Intussen is al zeker dat een deel van de droogdokken ook gebruikt zal worden door riviercruises.
9 oktober 2017

 

Het Antwerpse schepencollege zette gisteren het licht op groen voor de architectuurwedstrijd rond het toekomstige maritiem museum op de site van de stadsdroogdokken. Vijf bureaus werden geselecteerd uit 53 gegadigden. Die vijf krijgen nu tot eind maart de tijd om hun ideeën op papier te zetten. Het college zal hieruit het winnende voorstel bekronen. Het budget - zo'n 23 miljoen euro - zal pas onder de volgende legislatuur vastgelegd worden, reageert cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) vrijdag bij een bezoek aan de site.

 

Varend erfgoed

 

Bovenal wil Bastiaens dat het toekomstige museum

 

een actieve erfgoedsite wordt. Dat betekent dat de kleinere dokken 2, 3 en 4 allicht definitief “natte dokken” worden waar varend erfgoed afgemeerd zal liggen. De grotere droogdokken 5, 6 en 7 blijven dan echte droogdokken, maar dan wel uitsluitend om er erfgoedschepen te herstellen of deze in droge toestand aan het publiek tentoon te stellen. Daarbij volgt natuurlijk direct de vraag wie dat onderhoud zal uitvoeren. Naast specialisten wordt dat wellicht een legertje vrijwilligers zoals leden van de Vrienden van het Scheepvaartmuseum.

 

Vrijwel zeker zal het historische lichtschip Westhinder, dat nu in Bonapartedok ligt, binnenkort als eerste verhuizen. In de eerste plaats om een onderhoudsbeurt te krijgen in het droogdok. Vrijwilligers zijn er genoeg, meent Bastiaens. “Alleen al voor de Westhinder hebben zich liefst tweehonderd mensen aangeboden.”

 

Kogge

 

Zo veel als mogelijk houdt het winnende ontwerp rekening met het huidige uitzicht en de vertrekken van het oude pomphuis dat in de gebouwen bij dok 1 verborgen zit. Verderop worden begin 2018 de kantoren van de stadshaven ondergebracht. Hét pronkstuk wordt

 

alleszins de hangar voor de middeleeuwse kogge.

 

De grotere dokken 8, 9 en 10 - in de schaduw van het Havenhuis - worden vrijwel zeker een uitbreiding van het Kattendijkdok. Concreet betekent dit dat daar, vlak bij de Siberiabrug, over enkele jaren rondvaartboten, historische schepen, maar zeker ook riviercruises zullen afmeren.

 

pvb

 

Gazet van Antwerpen - editie Metropool/Stad, 07 oktober 2017, pagina 38 - Copyright © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden.